top of page

Nasterea dupa trup a Domnului Dumnezeului si Mantuitorului nostru Iisus Hristos


"Si cu adevărat, mare este taina dreptei credinţe: Dumnezeu S-a arătat în trup...”

(1Timotei: 3, 16)

Astăzi lumea întreagă şi Sfânta Biserică se bucură şi preamăreşte această sublimă şi măreaţă taină: Întruparea lui Dumnezeu Cuvântul din Preacurata Fecioară Maria prin revărsarea Duhului Sfânt peste Ea. Minunată, deosebită şi impresionantă este această taină, atât pentru îngerii din ceruri cât şi pentru oamenii luminaţi de Duhul Sfânt.

Imaginaţi-vă Dumnezeu Cuvântul care a creat cerul şi pământul, lumea văzută şi cea nevăzută, îngerii şi neamul omenesc se întrupează pentru a se face cunoscut ca om făpturii create de El.

El pe care nici cerurile nu-L pot cuprinde a fost cuprins în pântecele Preacuratei Fecioare Maria. Dumnezeu se face prunc şi este purtat în braţe de mamă. El care hrăneşte toată suflarea a fost hrănit de Preacurata Sa Maică. Aceasta este cu adevărat o mare taină dumnezeiască, taina iubirii nemărginite a lui Dumnezeu faţă de omenire.

„Hristos se naşte, slăviţi-l! Hristos din ceruri, întâmpinaţi-l! Hristos pe pământ, înălţaţi-vă! Cântaţi Domnului tot pământul!”.

Însuşi Creatorul vine la tine, să te reînnoiască, să-ţi redea starea de dinainte de păcat. Doctorul sufletelor şi al trupurilor vine la tine să-ţi vindece durerile sufleteşti şi trupeşti, să ia de la tine povara păcatului. Întâmpinaţi-L cu bucurie în suflet, cu mintea şi inima curată, cu trupuri neîntinate, stăpânite prin post şi înfrânare. Doar în acest mod îl putem cunoaşte pe Dumnezeu cel întrupat care vrea să rămână în noi.

„Şi răspunzând, Iisus a zis către el: Lasă acum, că aşa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea” (Matei 3, 15). „Având deci aceste făgăduinţe, iubiţilor, să ne curăţim pe noi de toată întinarea trupului şi a duhului, desăvârşind sfinţenia în frica lui Dumnezeu.”

(II Corinteni: 7, 1).

Dumnezeu vine pe pământ pentru a ne curăţi sufletele, pentru a ne porunci să ne pocăim deoarece El Însuşi suferă pentru păcatele noastre. Dumnezeu vrea de la noi să avem o pocăinţă adevărată, sinceră, să ne dorim să dobândim mântuirea şi sfinţenia cu orice preţ… „Căutaţi pacea cu toţii şi sfinţenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul”

(Evrei: 12, 14).

Sf. Ioan de Kronstadt


Adresa / Address:

Biserica Ortodoxa Romana Sf.Arhangheli Mihail si Gavriil/

Romanian Orthodox Church

Holy Archangels Michael and Gabriel

4633 Raley Blvd

Sacramento, CA 95838

 

Telefon/ Phone:

909-480-9139

 

Email:

rocarchangels@gmail.com

 

 

 

Gaseste-ne pe Facebook:

Doriti sa primiti  buletinul  parohial, notificari evenimente, sarbatori, etc.  ?

bottom of page